My vedoucí představitelé zemědělských podniků, agronomové těchto podniků, zemědělci produkční oblasti Kroměřížska protestujeme proti stupňujícímu se hromadnému rušení přípravků na ochranu rostlin (POR) v České republice.

Zemědělské firmy hospodařící na Kroměřížsku se výrazným způsobem podílejí na zemědělské výrobě České republiky. Hospodaříme na výměře cca 32 tis. ha zemědělské půdy. V našem okrese k dominantním a tradičním plodinám patří pšenice ozimá pěstovaná na ploše 8,5 tis. ha, jarní ječmen na 4 tis. ha, cukrovka na 1,2 tis. ha, kukuřice na 1,4 tis. ha, řepka ozimá na 4,6 tis. ha, mák na 0,5 tis ha.

Naší situaci stále více ale komplikují zásahy státu (Ústředního a kontrolního úřadu zemědělského a Státního zdravotního úřadu, dále ÚKZÚZ a SZÚ) v podobě redukce účinných látek přípravků na ochranu rostlin proti škodlivým činitelům.

Prakticky každý měsíc se dovídáme, že ÚKZÚZ ruší, restringuje a neprodlužuje platnost pesticidů, často ucelených skupin účinných látek. Tato opatření mají za následek jediné – zhoršují postavení produkčních zemědělců na Kroměřížsku a v celé naší zemi. Při obhajobě těchto zákazů se od zástupců ÚKZÚZ, spadajícího pod gesci ministerstva zemědělství, a představitelů mnohých politických stran naší země a politiků EU argumentuje, že se ruší jen ty přípravky na ochranu rostlin, které mají plnohodnotné alternativy těchto zákazů. Není to pravda!

Celé prohlášení najdete v připojeném souboru.