Chcete se dozvědět nejnovější poznatky vědy a výzkumu v oblasti zemědělské prvovýroby? Přijďte na stánek České technologické platformy (pavilon: C, č. stánku: 003), kde na Vás čekají odborníci v daných oblastech.

 

Půda a voda v půdě a krajině

9.4.2018

Problematika kontaminace zemědělských půd - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., VÚMOP
14,00 – 18,00

Eroze, protierozní opatření, hodnocení půdní kvality - Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelu
9,00 – 18,00

Problematika hospodaření v OPVZ - Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelu
9,00 – 18,00

Vodohospodářská opatření v krajině - Ing. Svatava Křížková, VÚMOP
9,00 - 13,00

Ochrana půdy před erozí - Mgr. Petr Karásek, VÚMOP
13,00 -18,00

Půdoochranné technologie - Ing. David Kincl, VÚMOP
9,00 – 14,00

 

Zemědělská technika I - technologie

9.4.2018

Moderní technika a technologie pro zemědělskou výrobu - Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Daniel Vejchar, Ing. Jiří Souček, Ph.D., VÚZT
9,00 – 18,00

Agroekologie, produkce a aplikace ,,kompostů na míru“ - Ing Petr Plíva, CSc, Ing. Martin Dědina, Ph.D., VÚZT
14,00 – 18,00

 


Rostlinná výroba, biodiverzita, klimatická změna

10.4.2018

Dotace v rostlinné výrobě - Ing. Lada Kozlovská, VÚRV
9,00 – 14,00

Rezistence plevelů vůči herbicidům a udržitelné používání herbicidů - Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZU Praha
14,00 – 18,00

Význam mokřadů v krajině - Mgr. Ing. Martina Eiseltová, VÚRV
9,00 – 14,00

Integrované systémy regulace plevelů - doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV
9,00 – 18,00

Biologická ochrana rostlin - Dr. Roman Pavela, VÚRV
9,00 – 15,00

Rostlinná výroba, klimatické změny - Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV
14,00 – 18,00

 

Živočišná produkce

11.4.2018

Reprodukce hospodářských zvířat - Ing. Martin Hošek, Ph.D., Mendelu
9,00 – 13,00

Masný skot, výkrm skotu, masná užitkovost skotu a kvalita hovězího masa - Ing. Daniel Bureš, Ph.D., VÚŽV Uhříněves
9,00 – 13,00

Zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat - Ing. Gabriela Malá, Ph.D., VÚŽV Uhříněves
13,00 – 18,00

Welfare v chovech hospodářských zvířat, možnosti řešení tepelného, sociálního stresu, zoohygiena v chovech skotu a prasat - doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., VÚŽV Uhříněves
13,00 – 18,00

Chov prasat, technologie chovu, předvýkrm a výkrm prasat, chov prasnic, ekonomika produkce a kvalita vepřového masa - doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., ČZU Praha
9,00 – 18,00

Chov dojeného skotu, technologie chovu o odchovu jednotlivých kategorií, kvalita a ekonomika produkce - doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., ČZU Praha
9,00 – 18,00

 

 

Zemědělská technika II – agroekologie a ekonomika

12. 4. 2018

Zemědělství a životní prostředí - Ing. Amitava Roy, Ph.D., Ing. Milan Herout, VÚZT
9,00 – 18,00

Expertní systémy pro zemědělství, rezortní internetový vyhledávač - Ing. Jiří Richter, VÚZT
9,00 – 18,00