Potvrzené případy nákazy koronavirem nepřibývají v Německu tak dramaticky, přesto se země rozhodla pro zpřísnění opatření. Němci se tak musejí smířit s uzavřením mj. restaurací, služeb, kulturních zařízení a zařízení pro volný čas až do 20. prosince. Jak uvedla ČT24 - Berlín také chce, aby Evropa prozatím do 10. ledna 2021 neotevřela lyžařské areály. Německo, Francie, Itálie jsou pro zrušení lyžařské sezony, zatímco Švýcarsko na otevření areálů trvá. Také Rakousku se zastavení lyžování nelíbí. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Více zde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3231948-rusko-a-ukrajina-hlasi-rekordni-cisla-nakazy-koronavirem-nemecko-prodluzuje-karantenu

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-nemecko-merkelova-lyzovani_2011261053_cen

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/nakupy-se-nemcum-komplikuji-v-obchodech-musi-byt-20-metru-ctverecnich-na-zakaznika-40343383

Ve středu proběhlo jednání o prodloužení karantény v Německu nejméně do 20. prosince (původně karanténa měla trvat do konce listopadu). Zpráva ze slovenské televize TA3 je v plném znění zde:

https://www.ta3.com/clanok/1197445/nemecko-rozhodne-o-karantene-ocakava-sa-ze-ju-predlzi.html

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje: Vláda SRN a spolkové země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické cesty po a do Německa nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných. 8.11. 2020 byla spuštěna elektronická registrace cestujících  přijíždějících do Německa z rizikových zemí, tj. včetně ČR. Povinná elektronická registrace cestujících se nevztahuje na:
- osoby, které pouze projely rizikovou oblastí
- osoby z rizikových oblastí, které Německem pouze projíždějí
- osoby, které pobývaly v rámci příhraničního styku v rizikové oblasti kratší dobu než 24 hodin
- osoby, které v rámci příhraničního styku cestují na území Německa na dobu kratší než 24 hodin
- osoby přepravující přeshraničně cestující nebo zboží a to buď v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy

Ostatní cestující se musejí registrovat a vytisknout si potvrzení o elektronické registraci, které na vyžádání předloží policii v případě namátkové kontroly. Další informace a výjimky z karanténích opatření jsou na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Berlíně.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nemecko_prijata_opatreni_platna_od_2_11.html

 

Informace Ministerstva zahraničních věcí k Bavorsku:

Od pondělí 9.11. do 30.11. 2020 ruší Bavorsko pro občany ČR výjimku pro cestování pouze s negativním testem. Nově bude povinná 10denní karanténa, kterou lze po 5 dnech ukončit negativním testem. Výjimky z karantény mají osoby:

  1. Tranzitující osoby
  2. osoby, které se zdrží v Bavorsku méně než 72 hod. a mají jeden z následujících důvodů k cestě: návštěva příbuzných prvního stupně, návštěva manžela nebo životního partnera, střídavá péče.
  3. Dále osoby, které se profesionálně věnují transportu osob a zboží po zemi, vodě, nebo letecky.

Povinnost testu bude nově pro osoby z okruhu, které dříve testy mít nemusely (zdravotní a sociální péče, veřejný pořádek, studenti a učni), které zároveň zůstávají v Bavorsku déle než 72 hodin. Pravidla pro pendlery zůstávají nadále stejná, tj. pravidelné testování jednou za kalendářní týden. Nově je s platností od pondělí 9. 11. 2020 dovolen malý příhraniční styk do 24 hodin. Další informace na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

 

Informace Ministerstva zahraničních věcí k Sasku:

Dle Saské ochranné vyhlášky se naléhavě doporučuje, zdržet se všech soukromých cest a návštěv - a to i návštěv příbuzných, pokud to není zcela nezbytné. Toto platí jak pro blízké cesty, tak i pro vzdálenější turistické výlety. Další informace na webových stránkách  Generálního konzulátu ČR v Drážďanech.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nemecko_prijata_opatreni_platna_od_2_11.html