Příští týden bude vláda projednávat návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který počítá se zavedení fotovoltaiky. V předkládací zprávě se píše, že cílem je „zavést do právního řádu pojem agrovoltaické výrobny elektřiny a vymezit její právní režim, a to v souladu se současným trendem podpory alternativních zdrojů energie v reakci jak na klimatickou změnu, tak na energetickou krizi.

Co je agrovoltaika?

V době, kdy se svět snaží přeorientovat na udržitelnou energetiku, se agrovoltaika, kombinace sluneční energie a zemědělství, stává stále důležitějším tématem. A Česká republika není výjimkou.

Agrovoltaika je koncept, který zahrnuje instalaci fotovoltaických panelů (FV) na půdu určenou pro zemědělství s cílem vytvářet energii, aniž by se omezila zemědělská výroba. Toto řešení přináší mnoho výhod, jako je efektivní využití půdy, snížení emisí skleníkových plynů a diverzifikace zdrojů příjmů pro farmáře.

Jaká je budoucnost agrovoltaiky v ČR?

Česká republika je v posledních letech jedním z evropských lídrů v oblasti fotovoltaické energie. Tento trend otevírá cestu pro rozvoj agrovoltaiky, který byl podpořen i vládními programy zaměřenými na podporu udržitelného zemědělství a obnovitelných zdrojů energie. Zatímco někteří zemědělci se obávají, že instalace FV panelů by mohla negativně ovlivnit výnosy plodin, studie ukazují, že agrovoltaika může mít opačný efekt. FV panely poskytují stín, který může snížit výpar vody a chránit plodiny před extrémními teplotami, což může vést k vyšším výnosům. Výzvy a překážky Přestože agrovoltaika přináší mnoho výhod, existují také určité překážky, které brání jejímu širšímu rozšíření. Patří sem technické výzvy spojené s instalací a údržbou FV panelů, finanční náklady spojené s počáteční investicí a někdy také nedostatek informací a odborných znalostí o agrovoltaice u zemědělců. Přesto však agrovoltaika v České republice nabízí slibnou perspektivu pro kombinaci udržitelné energetiky a zemědělství. S rostoucím důrazem na ekologickou udržitelnost a se zvyšujícím se povědomím o přínosu agrovoltaiky pro zemědělství je pravděpodobné, že tato technologie bude v blízké budoucnosti hrát stále důležitější roli.