Zaměstnecké testování by mělo fungovat na stejném principu, jako na jaře. Rozdílem je to, že pojišťovna nebude přispívat na test provedená poskytovatelem zdravotních služeb (zrušeno v úterý 23. listopadu 2021).

 

Pojišťovna přispěje pouze na testování povinné s rozestupem 7 dní (ne méně). Tedy nepřispěje na test nikoho, kdo se testovat nemusí (kdo spadá do výjimek). 

Kdo se musí testovat čtěte zde: https://www.zscr.cz/clanek/testovani-zamestnancu-6654

Testování nesmí jít na účet zaměstnace. Hradí ho zaměstnavatel. 

Osobu, který testování odmítne, je zaměstavatel povinen nahlásit na hygienu. Taková osoba (zaměstnanec, co se odmítl testovat) nesplnila svou povinnost se testu podrobit a může jí být hygienou udělena pokuta. Může do práce, ale měl by být maximálně vyčleněn z kolektivu a musí celu dobu mít respirátor.