Praha/ČR - Zemědělský svaz ČR vyzývá Evropskou komisi k prodloužení licence na glyfosát alespoň na deset let. Případný zákaz používání glyfosátu by totiž mohl způsobit negativní dopady na životní prostředí a oslabil by konkurenceschopnost evropského zemědělství.

„Evropská komise by měla zaujmout pragmatický postoj k používání glyfosátu. Studie, které si zadala Evropská komise, neprokázaly, že by při správném užití měl glyfosát negativní dopady na lidské zdraví,“ zdůrazňuje předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha a dodává, že pokud Komise tento prostředek na ochranu rostlin zakáže, budou zemědělci nuceni používat jiné náhradní prostředky s větším množství aplikací, které budou mít negativní dopady na životní prostředí. Navíc tyto náhradní prostředky nejsou zdaleka podrobeny tak podrobnému zkoumání jako je tomu u glyfosátu.

Podle stanoviska ministerstva zemědělství může případné neprodloužení povolení u glyfosátu vést k výraznému snížení disponibility přípravků pro tento druh užití. To může návazně vést k výraznému rozšíření použití jiných přípravků, u nichž posouzení vlivu nemusí být zdaleka tak podrobné jako je tomu u glyfosátu. Případný zákaz glyfosfátu tedy ve svém důsledku může vést k většímu ohrožení životního prostředí a zdraví lidí než jeho schválení.

Případný zákaz glyfosátu se má vztahovat na evropské zemědělce a ne na dovážené zboží

V neposlední řadě je třeba upozornit, že zákaz tohoto prostředku se vtahuje pouze na evropské zemědělce, nikoliv však na zboží dovážené ze zahraničí. Tím se dostanou evropští zemědělci do nerovného postavení na světovém trhu a dovážené produkty mohou výrazně vytlačit evropské potraviny z našich obchodů. „Evropa je ve velké míře závislá na dovozu bílkovinných krmiv ze zemí, kde žádný zákaz glyfosátu neplatí. Pokud bychom museli dovážet například sóju z těchto zemí, nejenom že dojde k navýšení její ceny, ale reálně ani nejsme schopni zajistit dodržení požadovaného zákazu použití glyfosátu,“ popisuje další problémy spojené se zákazem glyfosátu předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Musely by být nařízeny přísné kontroly evropských kontrolních orgánů v daných zemích, aby na náš trh nebyly dováženy komodity pěstované s použitím glyfosátu, a to si tak dobře nedovedu představit,“ říká Pýcha.

Zemědělský svaz ČR zastává stejný názor jako ministerstvo zemědělství ohledně jeho užití a užití jiných prostředků.

O povolení či zákazu používání glyfosátu rozhodne Evropská komise

V březnu tohoto roku prohlásila Evropská agentura pro chemické látky, že glyfosát není karcinogenní. Při jeho používání se však musí dbát zvýšené bezpečnosti. Do konce tohoto roku se musí Evropská komise rozhodnout, zda-li prodlouží povolení používání glyfosátu či nikoliv. Členské státy se budou muset snažit dospět ke shodě. Další jednání jsou naplánovaná na listopad.

Pokud v Evropské radě nebude dostatečný počet kvalifikovaných hlasů pro nebo proti prodloužení používání glyfosátu, rozhodnutí zůstane na Evropské komisi.

 

Evropský parlament vyzval Evropskou komisi k předložení návrhu pro obnovení licence glyfosátu na dalších pět let, nikoliv na deset let jak je v současném návrhu.