Podrobnější informace Potravinářské komory České republiky jsou k těmto prioritním oblastem zde:

https://www.foodnet.cz/index.php/cs/aktuality/3240-mze-cr-k-prioritam-cr-pro-predsednictvi-v-rade-eu

https://www.foodnet.cz/images/Oekvan_prioritn_oblasti_R_v_psobnosti_Ministerstva_zemdlstv_bhem_eskho_pedsednictv_v_Rad_EU.pdf

Další informace k přípravě předsednictví ČR jsou zde:

https://euroskop.cz/2022/02/17/fiala-poprve-jednal-s-sefkou-ek-tematem-byly-i-pripravy-predsednictvi-cr-v-rade/