V tomto týdnu francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie vystoupil před členy AGRI výboru Evropského parlamentu. Prohlásil, že "prvotním posláním zemědělství je živit nás". Pak se zabýval agroekologickou transformací. Francie klade důraz mj. na nízkouhlíkové zemědělství, snižování emisí a na snižování spotřeby pesticidů v zemědělství. Zdroj:

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/julien-denormandie-defend-ses-priorites-pour-lagriculture-europeenne-devant-les-eurodeputes 

Francie zdůrazňuje uhlíkové zemědělství a vytváření vrstvy humusu v půdě, které přispívá k vázání více CO2 z atmosféry v půdě. Jak vyplývá z řady zdrojů, ve dnech 7. až 8. února Francie uspořádá zasedání Rady ministrů zemědělství zemí EU k uhlíkovému zemědělství a k snižování emisí. Ministři zemědělství budou mj. diskutovat, jak finačně podpořit zemědělce, kteří se snaží ukládat větší objemy uhlíku do půdy.

Francie se v době svého předsednictví v EU snaží v odvětví zemědělství zabývat mj. plněním cílů Green Deal,  uhlíkovým zemědělstvím a snižováním spotřeby pesticidů v zemědělství. Francouzský Národní výzkumný institut pro zemědělství, potraviny a životní prostředí (INRAE) uspořádá 2. - 3. června 2022 v Dijonu vědeckou konferenci, zařazenou do oficiálního programu francouzského předsednictví. Zdroje:

https://www.bezpecnostpotravin.cz/vyzva-k-zasilani-abstraktu-jakym-vyzkumem-dosahnout-cilu-v-oblasti-snizovani-pesticidu-zakotvenych-v-evropske-zelene-dohode.aspx

https://www.inrae.fr/en

 

O ukládání uhlíku do půdy v zemědělství se mluví i u nás na rádiu Wave pro mladé: České zemědělství stojí přibližně za 7 procenty emisí skleníkových plynů, přitom by mohlo být uhlíkově negativní a pochytat navíc jednu třetinu všech českých emisí. Musela by se ale celá plocha hospodářsky využívané krajiny obhospodařovat regenerativně. Znamenalo by to neorat, využívat minimum chemických aditiv, imitovat pasením pohyb praturů a správně mísit plodiny. Zdroj:

https://wave.rozhlas.cz/premysl-orac-21-stoleti-se-dal-na-prime-seti-budoucnost-neora-a-zachytava-uhlik-8672466