Před rokem byla podepsaná mezi EU a obchodním blokem jihoamerických zemí MERCOSUR obchodní dohoda, proti které postupně vznikl významný odpor ze strany občanské společnosti. Zvláště zemědělci silně kritizovali současnou podobu dohody, přestože jiné obchodní dohody podpořili.

Obchodní dohoda mezi EU a unií Mercosur je výhodná pro jiná hospodářská odvětví, jako je automobilový průmysl, ale těchto výhod bylo dosaženo výměnou za ústupky v jiných odvětvích, a to zejména v zemědělství. „V současné podobě bude mít tato dohoda podstatný dopad na podobu zemědělské produkce, kterou v Evropě preferujeme, řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Do EU se v současnosti dováží 262 700 tun hovězího masa ze zemí unie Mercosur, které většinou tvoří maso, které odborníci označují za „kusy vysoké hodnoty“. Kvůli nové dohodě EU připustí další preferenční přístup k 99 000 tun hovězího masa za snížené clo. Opticky to představuje pouze 1,2 procenta evropské produkce hovězího masa. „Musíme si ale uvědomit, že předmětem dovozu jsou především hodnotnější části, které představují až 30procentní podíl na obchodu v EU,“ uvedl ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. To povede k tomu, že v Evropě budou nahrazeny nejméně 2 miliony krav bez tržní produkce mléka. To odpovídá stavům skotu v 16 zemích EU.

V současnosti dováží EU každý rok přibližně 800 000 tun drůbežího masa z Brazílie, Argentiny, Ukrajiny, Číny a Thajska. Dohoda mezi EU a unií Mercosur by umožnila bezcelní dovoz dalších 180 000 tun. Znamenalo by to, že každý týden nahradíme 6 milionů kuřat chovaných podle přísných jakostních a zdravotních norem EU brazilskými kuřaty, nad jejichž kvalitou a bezpečností nemáme žádnou kontrolu. Každý rok by se tento dovoz rovnal produkci Finska, Švédska a Dánska dohromady!

Obchodní dohoda mezi EU a unií Mercosur posílí politiku dvojích standardů, například při výrobě cukru, která je rovněž součástí obchodní dohody. V Evropě odvětví cukrové řepy v současné době trpí velmi nízkými cenami a hlubokou krizí vedoucí k zavírání cukrovarů. Zároveň výrobci v EU musí dodržovat nejpřísnější výrobní normy na světě. S kvótou osvobozenou od daně, kterou zvažuje dohoda s unií Mercosur, bude Evropa přijímat cukr a ethanol s nižšími standardy výroby za velmi konkurenceschopné ceny. Přísná evropská pravidla zajistila, že 90 % plochy pro pěstování cukrové řepy nyní podléhá certifikačním programům, které zajišťují velmi vysokou udržitelnost pěstování cukrové řepy. Naproti tomu v Brazílii je předmětem certifikačních programů méně než 10 % třtinového průmyslu. Kromě toho Brazílie pro svou produkci cukrové třtiny používá 27 účinných látek pesticidů, které jsou v Evropě zakázány.

„Opravdu chcete dovážet způsob zemědělství, který v Evropě nechceme?,“ prohlásil na závěr předseda ZSČR Martin Pýcha.

Stanovisko Zemědělského svaz ČR k obchodní dohodě EU-MERCOSUR:

  1. Dovoz zemědělsko-potravinářských produktů ze třetích zemí nesmí narušovat vysoké a nákladné normy EU v oblasti ochrany spotřebitele, životního prostředí, klimatu a zvířat.
  2. Podporujeme plán na zavedení uhlíkového mechanizmu při dovozu do EU.
  3. Stále existuje prostor pro spravedlivější a vyváženější dohodu s unií Mercosur, dohodu, která bude respektovat zásady Zelené dohody EU a Pařížské klimatické dohody. Dohoda musí být znovu přezkoumána a přizpůsobena podle norem evropské zelené dohody, které budou evropští zemědělci muset respektovat.
  4. To nelze provést «prohlášením», ale musí to být  součástí dohody. Ochrana proti standardnímu dumpingu musí být zajištěna samotnou obchodní politikou.
  5. Kromě toho musí všechny budoucí obchodní dohody obsahovat zvláštní ustanovení, podle nichž lze se zemědělsko-potravinářskými výrobky bezcelně obchodovat, pouze pokud splňují evropské nebo rovnocenné normy v oblasti životního prostředí, klimatu a dobrých životních podmínek zvířat.
  6. Dodržování těchto podmínek musí být zajištěno prostřednictvím vhodných mechanismů, včetně auditů a inspekčních návštěv orgánů EU.
  7. Potraviny a zemědělské zboží vyrobené z látek nebo postupy zakázanými v EU se do nesmí EU nedovážet.
  8. To musí být zajištěno/obsaženo v obchodních dohodách.

Za těchto spravedlivých podmínek jsme v zásadě otevřeni dalším obchodním dohodám.

Záznam z tiskové konference ZS ČR: