Ve čtvrtek 3. prosince vstupuje v účinnost nové krizové opatření a přináší s sebou tentokrát výrazné změny. V rámci přechodu ze stupně 4 na stupeň 3 PES již není omezen volný pohyb, není také zákaz nočního vycházení. Otevírají se také všechny obchody, restaurace, služby a sportoviště. Pro provoz ale platí množství pravidel. Jejich detailní znění naleznete v krizovém opatření zde v příloze. 

 

My se již tradičně podíváme na klíčové změny pro hromadné akce a provozy.

Ochranné prostředky úst a nosu – bez výrazných změn (pouze návaznost na zmírnění některých zákazů, výjimka pro zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby zůstává beze změny.

 

Hromadné akce se zakazují pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech, 50 osob venku. Rozestupy 2 m. Výjimky pro omezení počtu:

a) členové domácnosti,

b) zaměstnanci vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

c) osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

d) osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

e) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona,

 

Na základě tučných odrážek se domníváme, že lze pořádat zasedání orgánů společností, a to bez omezení počtu účastníků (roušky, rozestupy, dezinfekce). Pro členské schůze spolků vydala hlavní hygienička zvláštní negativní stanovisko.

Pokud jste stále ještě neschválili účetní závěrku, doporučujeme to provést korespondenčně, či jiným distančním způsobem.

 

Veletrhy a prodejní hospodářské výstavy – max 25% kapacity z maximálního počtu návštěvníků v jeden čas. Ve vnitřních prostorech max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost. Rozestupy 2 m.

Restaurace (provozovny stravovacích služeb) – vrací se pravidla jako rozestupy 1,5 metru (s výjimkou osob u jednoho stolu), max. 4 zákazníci u stolu (u dlouhého rozestup 2 m mezi 4člennými skupinkami), zákazníků max do 50% kapacity míst k sezení, bez wifi. Veřejnost uvnitř 6 – 22 h, prodejní okénko časově neomezeno.

Farmářské trhy a ostatní venkovní trhy a tržiště – rozestupy mezi stánky 4 m, zákaz prodeje potravin, pokrmů a nápojů určených k přímé konzumaci, zákaz stolů a míst k sezení.

Maloobchodní prodej – mimo managementu front a podobně nadále platí max. 1 osoba na 15 m2 prodejní plochy. Nezapočítávají se děti do 6 let. U provozoven do 15 m2 Use nezapočítávají osoby mladší 15 let doprovázející zákazníka a doprovod držitele ZTP. U osoby, která veze kočárek, nesmí provozovatel vyžadovat, aby měla vozík. Zákaz propagačních aktivit, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.

Vláda od 3. 12. doporučuje:

  • dodržovat rozestupy 2 m
  • zaměstnavatelům – využívat práci na dálku (pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště) a zajistit pravidelné testování zaměstnanců.

 

Konec účinnosti tohoto opatření je vázán na současný konec nouzového stavu 12. 12. 2020. Vláda však plánuje požádat Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení. Uvidíme, zda bude stávající krizové opatření prodlouženo nebo nastanou nějaké změny.