V příloze naleznete přehledné schéma opatření platných od 9. listopadu 2020 pro vstup na území České republiky a také celé znění ochranného opatření Mínisterstva zdravotnictví.