Dle současného mimořádného opatření bude možné od 1. září absolvovat na pojišťovnu test, který není indikovaný (nepošle Vás na něj lékař nebo hygiena)  1x za 7 dní, a to pouze antigenní test. 

Děti a žáci se mohou prokazovat školním antigenním testem, ovšem pouze 72 od jeho povedení. Toto se dokládá čestným prohlášením nebo potvrzením školy. Testování ve škole bude probíhat 1., 6. a 9. září. Dále dle eventuálního nového nařízení. 

Školních akcí se řídí pravidly pro školy

Na akcích obecně je nutné prokazovat splnění podmínek dle bodu I/16 pokud se na akci nachází v jednu chvíli více než 20 osob (až na výjimky). 

Pro zasedání orgánů právnických osob to platí obdobně. 

Stravování - 6 lidí u stolu.