Vzdělávání, které není upraveno školským zákonem a zákonem o vysokých školách (školení a semináře) spadá do bodu 13. ochranného opatření:

  • Max 1000 osob
  • Bez příznaků
  • Pokud jejich více jak 20, musí plnit podmínky dle bodu I/15 (kontrola čTečkou)
  • Vzdálenost místa vystupujícího od posluchačů 2m, všichni diváci musí být usazeni

Podmínky dle bodu I/15 splňuje:

  • osoba s dokončeným očkováním, což prokáže certifikátem s QR kódem (detailněji přímo v opatření)
  • osoba, která prodělala covid 19 a je v ochranné lhůtě 180 dní
  • osoba s negativním PCR testem ne starším než 72 h – toto platí pouze pro osoby mladší 18 let, osoby, které mají v systému vyznačenou kontraindikaci proti očkování a osoby tzv. rozočkované (detailněji přímo v opatření).

 

Kontrolu splnění podmínky podle bodu I/15 musí provádět organizátor prostřednictvím aplikace čTečka.