Minulý týden proběhla v Poslanecké sněmovně významná konference, která přinesla hluboký vhled do současné situace v českém zemědělství a potravinářství. Konference byla moderována poslankyní Parlamentu ČR, Margitou Balaštíkovou, a přinesla zamyšlení nad klíčovými otázkami, kterým čelí tato odvětví. Vystupujícími byli předsedové nevládních zemědělských a potravinářských organizací, zástupci vlády. 

Jako první vystoupil Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR, který svoji prezentaci začal porovnáním roku 2022 a 2023. ,,V roce 2022 měli zemědělci relativně nízké náklady a dobré ceny, avšak rok 2023 byl pro zemědělce velkou výzvou. „ řekl Jan Doležal. Zdůraznil, že na zemědělce se valí nové požadavky jako jsou např. vyjmutí orné půdy, zpřísnění podmínek welfare a doložení enviromentální udržitelnosti. Podle Doležala je také velký problém v oblasti zeleniny, kde dovoz a vysoké náklady ovlivnily ceny a postavily české zemědělce před značný tlak. ,,To,  co nejvíce trápí naše zemědělce jsou vysoké zásoby, výrazný pokles cen a vysoké náklady pohonných hmot a hnojiv. ‘‘ upozornil prezident AK. Jan Doležal prozradil také krátkodobé a střednědobé cíle AK:

  • Funkční řešení situace na trhu s rostlinnými komoditami.
  • Posílení rozpočtu ND.
  • Prosadit navýšení rozpočtu SZP.

 Jaroslav Šebek z Asociace soukromého zemědělství ocenil aktuální snahu nového ministra zemědělství Marka Výborného.  Je přesvědčen, že problémy, se kterými si teď zemědělci potýkají jdou za vládami předchozími. Chce se bránit proti praktikám obchodních řetězců.

 Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, popsal několik oblastí, které trápí zemědělce a potravináře. Jsou to:

  • Zemědělci mají problém s CASH FLOW.
  • Obchodní řetězce likvidují střední a malé zemědělce.
  • Musíme čelit světové konkurenci.
  • Green deal.
  • Nárůst byrokracie.

,,Musíme se zabývat systémovým řešení a prosazovat zemědělství jako strategický obor." řekl Martin Pýcha.

Hlavní problém vidí v tom, že ČR chybí politická shoda a pokud chceme levné potraviny, tak vláda nemůže tímto způsobem pokračovat.

Zemědělci čelí zvyšující se daně z příjmu, daně z nemovitostí. Zmínil, že nemáme velké potravinářské firmy, které by konkurovaly nadnárodním obchodním řetězcům, a proto jsou čeští zemědělci závislí na dotacích a rozhodnutí politiků. Na závěr svého vystoupení Martin Pýcha vyzval politiky, aby jednali o podporách a potřebách českých zemědělců.   

Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR, představil alarmující čísla o poklesu sadů a zvýšení vstupních nákladů, což poukazuje na závislost na dovozu a oligopolní strukturu maloobchodu.

Jan Stibal, ředitel svazu Chovatelů prasat hovořil o vysoké spotřebě vepřového masa v ČR. Zdůraznil však, že každý druhý řízek, co sníme nepochází z ČR. ČR je z hlediska vepřového masa soběstačná z 50 %. I přes to, že z pohledu denních přírůstků jsou nad evropských průměrem, tak nejsou schopni navyšovat dodávky do maloobchodních řetězů.

 V rámci konference vystoupil i Miroslav Skřivánek, náměstek člena vlády Mze, a Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory, kteří poukázali na snižující se vládní podporu a nespravedlivé mediální obraz zisků potravinářů. Zástupce Českomoravského svazu mlékárenského, Ing. Jiří Kopáček, představil situaci v mlékárenství a vyzdvihl potřebu podpory a změny v recyklačních a litteringových poplatcích. Na závěr se Pavel Březina dotkl tématu obchodních řetězců, akciového prodeje a výzev, kterým čeští potravináři čelí ve stínu vzrůstající popularity privátních značek. Tato konference byla námětem k nezbytné debatě mezi zemědělci, potravináři a politickými představiteli, kteří jsou klíčoví pro budoucnost udržitelného zemědělství a potravinářství v České republice. Je čas, aby se vláda zamyslela nad tím, jak může podpořit naše zemědělce, potravináře a zajistila tak kvalitní a dostupné potraviny pro nás všechny. Společně musíme hledat řešení, protože zemědělství je strategický obor. Záznam z konference naleznete zde.