V reakci na stanovení 23% redistributivní platby jsme připavili petici:

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zajistila férové podmínky mezi českými zemědělci, a to samé učinila i vůči ostatním zemědělským subjektům v Evropské Unii v kontextu implementace Společné zemědělské politiky po roce 2022. Férové podmínky mezi zemědělci nemohou být nastoleny, pokud se v rámci Národního strategického plánu ČR nastaví finanční obálka redistributivní platby na úrovni 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP (přímé platby). Národní strategický plán ČR byl připravován za spolupráce mnoha dotčených subjektů více než rok. Po dosažení křehkého kompromisu však nová vláda přišla s řadou změn na poslední chvíli, a to včetně dramatického navýšení finanční obálky pro tzv. redistributivní platbu, která bude mít za následek diskriminaci některých velikostních kategorií zemědělců, některých forem zemědělských podnikatelů a také některých sektorů zemědělské výroby. České zemědělství, v důsledku dědictví předlistopadového politického vývoje vykazuje v průměru nejvyšší hodnoty velikosti farem, což by mělo v budoucnu vyústit v dramatické krácení přímých plateb pro některé zemědělce, oproti ostatním konkurentům v ČR i EU. Žádáme tímto vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby změnili nastavení Národního strategického plánu v mezích volitelnosti tak, aby podmínky byly férové, když nemohou být rovné. Jinými slovy, aby finanční obálka redistributivní platby zůstala na úrovni 10 %, jak bylo ukotveno v kompromisu, dosaženém po více než ročním vyjednávání zainteresovaných stran.

Děkujeme.