Rádi bychom vás informovali, že se na pendlery v zemědělství a potravinářství vztahuje výjimka z aktuálního nařízení slovenského ministerstva zdravotnictví (sp.zn.: OLP/7693/2020, viz příloha, bod č. 7).

Slovenští sezónní pracovníci v zemědělství a potravinářství pracující kdekoli v ČR mají vstup do ČR a návrat do SR neomezen za podmínky předložení potvrzení zaměstnavatele. Jednotný formulář tohoto potvrzení stanoven není, nicméně z potvrzení musí jednoznačně vyplývat, že konkrétní osoba vykonává u českého zemědělského či potravinářského zaměstnavatele sezónní práce. Pracovníci se tedy nemusí při návratu do SR prokazovat negativním testem.

Informace jsme prověřili na MZe a to prověřilo se slovenskou stranou.