Kdo si může udělat PCR test na pojišťovnu a kolikrát za měsíc? 

Osoby, které si mohou udělat preventivní PCR test (tedy bez žádanky) 5x do měsíce na pojišťovnu:

  • osoby do dovršení 18 let
  • osoby, které nemohou být očkovány pro kontraindikaci (musí být zaznamenáno v systému ISIN)
  • rozočkovaná osoba nebo osoba, u které od dokončení očkování neuplynulo 14 dní

Osoby, které si mohou udělat preventivní PCR test (tedy bez žádanky) 2x do měsíce na pojišťovnu:

- osoby s dokončeným očkováním proti covidu 19