V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, tchán a strýc pan Josef Netopil.