Společnost od zemědělců v minulosti dlouhodobě požadovala, a mimochodem významná část stále požaduje, aby produkovali co nejlevnější a zdravotně co nejbezpečnější vejce. A zemědělci toto zadání plnili. Výsledkem dlouhodobých výzkumů odborníků a univerzit při zohlednění těchto požadavků trhu byly klecové chovy. Následně přibyl ale ještě další požadavek, a to na lepší životní podmínky nosnic, tzv. welfare. Proto několik let na evropské úrovni probíhala složitá jednání mezi zemědělci, politiky, ochránci zvířat a akademickou obcí o změnách v chovech. Výsledkem těchto složitých jednání byl kompromis, tzv. obohacené klece, které nosnicím poskytuje větší komfort: k dispozici mají mít hnízdo, bidýlko, podklad s materiálem k popelení a na obrušování drápů. Na základě této dohody došlo k celoevropskému zákazu původních neobohacených klecí od roku 2012 a je třeba konstatovat, že čeští chovatelé nosnic tuto dohodu přijali a naplnili. Přesto mají být dále znevýhodněni před svými zahraničními kolegy dalším znevýhodněním v podobě zákazu chovu nosnic v obohacených klecích. Proto jsme poslali poslancům poslanecké sněmovny otevřený dopis, kde je vyzýváme, aby při svém rozhodování vzali v úvahu fakta.