Po schválení novely zákona o potravinách, kterou schválila poslanecká sněmovna, se objevila řada negativních názorů a stanovisek. Mnoho z nich budí dojem, že nositelé těchto názorů buď schválenou novelu nečetli, nebo vědomě šíří nesmysly, které novela neobsahuje. Zemědělský svaz ČR nepovažuje schválenou novelu za šťastné řešení současné situace zneužívání dominantního postavení jednoho z článků obchodní vertikály. Na druhou stranu jde o jeden z mála pokusů tuto situaci řešit. Zvláště alarmující je vystupování současného prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který kromě jiného tvrdí, že české potraviny jsou drahé a nekvalitní. Tím dehonestuje tuzemské výrobce potravin, kteří produkují kvalitní a bezpečné potraviny ale i členy své vlastní organizace, kteří mají na podpoře kvalitních českých potravin postavenu marketingové kampaně.

Proto Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR zaslali otevřený dopis vedení nejvýznamnějších obchodních řetězců. Dopis naleznete v příloze.