Podle aktuálního vývoje to vypadá, že se současná pravidla a omezení do neděle 4. 10. 2020 nezmění. 

Akce obecně (a akce na kterých se převážně sedí):

 • Primárně vevnitř maximálně 500 osob ve stejný čas.
 • Primárně venku maximálně 1000 osob ve stejný čas.
 • Tyto počty platí pro jeden prostor. Pokud je prostor na akci členěn do oddělených sektorů, platí tyto počty pro jednotlivé sektory. Maximální počet lidí na takové akci je pak v součtu 2000 ve stejný čas.
 • Do těchto počtů se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci a jsou odděleni od účastníků (například kuchaři v zázemí).

Akce, na kterých nemá každý své určené místo k sezení, na kterém by se převážně zdržoval:

 • Vevnitř maximálně 10 osob ve stejný čas
 • Venku maximálně 50 osob ve stejný čas
 • Rozestupy 2 metry
 • Tento zákaz se nevztahuje mimo jiné na výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce. (Dle našeho názoru se výjimka vztahuje také na Dny otevřených dveří a podobné akce.)
 • Toto opatření je účinné pouze do 7. 10. 2020.

Provozovny stravovacích služeb:

 • Přítomnost veřejnosti v provozovně pouze 6:00 – 22:00 hod. Nevztahuje se například na výdejové okénko, jelikož veřejnost nevstupuje do provozovny.
 • Rozestupy 1,5 s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

Roušky vevnitř (a v MHD):

 • Vnitřní prostory, mimo bydliště nebo místo ubytování,
 • MHD
 • Společné prostory škol, od druhého stupně základních škol výše i ve třídě (mimo tělocvik, zpěv a podobně)

Nařízení obsahuje mnoho výjimek. Mezi nimi je:

 • pracoviště, tedy výjimka pro zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. (Tentokrát se výjimka nevztahuje jen na kanceláře, ale na jakékoliv prostory.)
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu.

 

Roušky venku:

 • Při hromadných akcích s účastí více než 100 osob ve stejný čas v těchto oblastech:
  • Praha
  • Středočeský kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Pardubický kraj pouze okresy:
   • Pardubice
   • Chrudim
   • Svitavy
  • Plzeňský kraj pouze okresy:
   • Plzeň město
   • Plzeň jih
  • Jihomoravský kraj pouze okres:
   • Brno město
   • Brno venkov
  • Zlínský kraj:
   • Zlín
   • Kroměříž
   • Uherské Hradiště
  • Karlovarský kraj pouze v okresu:
   • Cheb

Všechna mimořádná opatření obsahují výjimky, které najdete přímo v jejich znění. U roušek například platí již klasické výjimky pro děti do dvou let, osoby s poruchou intelektu, autisty apod.

Nové opatření týkající se akcí přikládáme.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.