Za prvních devět měsíců letošního roku vytěžila společnost OKD 1,6 milionu tun uhlí. Je to o asi deset procent víc, než je plán. Za celý rok má společnost vytěžit 1,99 milionu tun. Podnik předpokládá s ukončením těžby uhlí ke konci r. 2022, jak už bylo oznámeno dříve. Zdroj:

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/okd-tezi-nad-plan-prodlouzeni-tezby-vsak-neplanuje-40376073