Dny českého zemědělství se konaly v pátek 17. června 2022 a v sobotu 18. června 2022.

Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství, práci v něm a fungování zemědělských podniků, a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru. Tyto Dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, školních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se ani laická veřejnost neobešla.

Letos se v tomto termínu otevřelo veřejnosti na 20 zemědělských podniků.

Během Dnů otevřených dveří lze nahlédnout do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci jsou v těchto dnech připraveni zodpovědět návštěvníkům dotazy týkající se rostlinné i živočišné výroby nebo vysvětlit, jaké jsou nejnovější trendy moderních technologií v zemědělství.

A jak tyto dny probíhaly ve vybraných podnicích?

Do ZD Sloupnice zavítalo na 1200 lidí a navštívili 4 provozní střediska. Návštěvníci si prohlédli stáje a dojírnu, zemědělskou techniku, pro milovníky techniky byla připravena historie vývoje traktorů. U krmného vozu se veřejnost dozvěděla, jak se kombinuje krmná dávka. V provozu právě probíhal svoz senáže, takže návštěvníci viděli, jak se uchovává senáž na zimu a jakou práci to obnáší.

Do družstva Pooslaví Nová Ves přijelo skoro 500 dětí z okolních školek a škol. Některé viděly poprvé slámu, hnůj i krávu. Navíc měly děti tento den štěstí v tom, že mohly na vlastní oči vidět čerstvě narozené telátko. Pohladily si velké krávy, navštívily porodnici, podívaly se na traktory. Pro malé návštěvníky nechyběl skákací hrad a šlapací traktory. Zaměstnanci družstva si s dětmi ochotně povídali o tom, jak se starají o krávy a také o půdu.

Akciová společnost MORAVOSEED CZ pořádala Dny otevřených dveří letos poprvé. V provozovně v Mikulově bylo pro odbornou veřejnost a organizované skupiny otevřeno v pátek, v sobotu pak mohla tuto provozovnu navštívit široká veřejnost. Návštěvníci mohli nahlédnout do osivářských provozů a seznámit se s péčí, kterou osivu v MORAVOSEED CZ věnují. Pro návštěvníky tu byla připravena „Taška plná dárků“ (plná užitečných přírodních přípravků), kterou zdarma získalo prvních 300 návštěvníků. Podívat se přišla i Střední zahradnická škola z nedalekého Rajhradu. K vidění tu byl i sortiment salátů (ledových, hlávkových i listových) a ředkviček. Cílem pořadatelů bylo oslovit především „amatéry“, resp. hobby-zahradníky a zahrádkáře, které zelinářství neživí.

Na Dnech českého zemědělství nechyběl ani náš stánek Zemědělství žije!, kde mohly děti za malou odměnu soutěžit a poznávat, z čeho se získávají potraviny. Stánek vyhledávaly od samého rána školy a školky z blízkého okolí daného podniku. Dorazily v doprovodu vyučujících, kteří od nás odcházeli se školními sešity, jimiž se mohou inspirovat při výuce.

Děkujeme všem zemědělcům, kteří se do jednotného termínu zapojili! Vnímáme, že tato akce je ze strany veřejnosti velmi vítaná. Veřejnost má jedinečnou příležitost, jak se podívat někam, kam se normálně není možné dostat, a navíc se ještě něco nového dozvědět. Těšíme se na další ročník!