Roušky bude povinné nově od 21. října 2020 nosit i venku a v autě. 

Přesněji nejen ve vnitřních prostorech (mimo bydliště a ubytování), v MHD a na zastávkách, ale také

  • v motorových vozidlech (ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
    domácnosti)
  • a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde
    dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
    od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.