Zisk zemědělců se v roce 2023 propadl o 60% proti roku 2022. Na novoročním setkání s novináři v Obecním domě jsme představili předběžný hospodářský výsledek za rok 2023, který vychází z interního výzkumu zemědělského svazu. Výsledky ukazují neveselý výhled: očekává se pokles zisku, přičemž 30 % dotázaných zemědělců očekává, že se ocitnou ve ztrátě. Tato situace vyvolává mezi zemědělci velkou nervozitu.

Mnozí zemědělci volají po demonstracích, což je reakce na složitou situaci v oboru. Hlavními problémy jsou náročná administrace spojená se získáváním podpor a zpoždění ve vyplácení finančních prostředků. To vede mnohé z nich k nutnosti brát provozní úvěry s vysokými úroky a v některých případech dokonce k propouštění zaměstnanců.

Doufáme,  že dojde k růstu cen komodit na světových trzích, ale jsme skeptičtí v otázce podpory ze strany státu. Také čekáme na změny ve Společné zemědělské politice (SZP) a na novou zemědělskou strategii. Obáváme se, že pokud tyto změny nepřinesou očekávané výsledky, může dojít k demonstracím.

Velkým tématem je také Zelená dohoda Evropské unie. Existují obavy, že návrhy, které byly předloženy, nebyly dostatečně promyšlené a neodrážely potřeby zemědělců. Vzhledem k tomu, že nás letos čekají volby do Evropského parlamentu a bude zvolena nová Evropská komise, chceme počkat, jak se nová komise k situaci vyjádří.

Dalším významným problémem, který jsme na setkání zdůraznili, je vysoký podíl pronajaté půdy mezi zemědělci. Tato situace může představovat další finanční a operativní výzvy, zejména v kontextu aktuálních hospodářských a politických nejistot.

Celkově je situace v zemědělství komplikovaná a vyžaduje pozornost jak na národní, tak i na evropské úrovni. Zemědělci očekávají, že se jim dostane potřebné podpory a pochopení, aby mohli efektivně a udržitelně pokračovat ve své práci a čelit výzvám, které před nimi stojí.