Před několika lety vznikla strategie ministerstva zemědělství, podle které měla Česká republika do roku 2030 získat potravinovou bezpečnost základních potravin. Byly stanoveny dílčí cíle, které se bohužel nedaří plnit. Zemědělský svaz ČR proto uspořádal tiskovou konferenci, která se věnuje třem skupinám potravin, u kterých dosahujeme výrazné potravinové nebezpečnosti.

Trvale klesají výměry ovocných sadů. Za posledních 30 let zmizelo 10 tisíc hektarů ovocných sadů a očekává se další pokles. Spolu s tím klesá produkce ovoce a potravinová bezpečnost se snížila na 10 – 50 % podle druhu ovoce. Podobná situace je i při produkci zeleniny, kde se potravinová bezpečnost snížila ze 70 % na současných 30 %. Z těchto tří skupin jsou na tom nejlépe brambory, kterých každým rokem chybí „jen“ třetina. Například v případě brambor to znamená, že v současné době prakticky neexistují tuzemské zásoby a trh je zásobován bramborami ze zahraničí.

Tristní situace u těchto důležitých plodin má několik společných jmenovatelů. Jde o plodiny, jejichž produkce je investičně vysoce náročná a vyznačují se i vysokými provozními náklady. Na rozdíl od zahraniční konkurence nebyla a dosud není výrazně podporována produkce těchto plodin a jejich pěstování se dostalo na hranici rentability. Právě podpora investic do produkčních a skladovacích kapacit je klíčová pro rozvoj jejich pěstování a obnovení jejich potravinové bezpečnosti.

Nejde ale jen o investice a vysokou pracnost při pěstování. Všechny tyto plodiny jsou vysoce rizikové. Proto je potřebné podpořit pojištění proti obtížně pojistitelným rizikům. Ovoce výrazně poškozují jarní mrazy, brambory a zeleninu sucho. Tyto výkyvy počasí jsou v České republice prakticky nepojistitelné a znevýhodňují české pěstitele ve srovnání se zahraniční konkurencí.

Kombinací podpory investic, podpory pojištění a omezením dovozu surovin za podnákladové ceny, jak je běžné na zahraničních trzích, by čeští pěstitelé dokázali pěstovat konkurenceschopné potraviny z domácí produkce. Pokud budou mít čeští pěstitelé srovnatelné podmínky se zahraničními, dokážou relativně rychle zajistit potravinovou bezpečnost v tomto důležitém segmentu trhu.