Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozornilo, že od 2. 11. 2020 platí v Německu zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Vláda a spolkové země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické cesty nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných.

V neděli 8.11. 2020 byla spuštěna elektronická registrace cestujících  přijíždějících do Německa z rizikových zemí (včetně ČR).

S platností od 2. 11. 2020 není možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest. Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.

Další informace jsou na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Berlíně.

 

Informace k Bavorsku:

Od pondělí 9.11. do 30.11. 2020 ruší Bavorsko pro občany ČR výjimku pro cestování pouze s negativním testem. Nově bude povinná 10-ti denní karanténa, kterou lze po 5 dnech ukončit negativním testem. Výjimky z karantény mají osoby:

  1. Tranzitující osoby
  2. Osoby, které se zdrží v Bavorsku méně než 72 hod. a mají jeden z následujících důvodů k cestě: návštěva příbuzných prvního stupně, návštěva manžela nebo životního partnera, střídavá péče.
  3. Dále osoby, které se profesionálně věnují transportu osob a zboží po zemi, vodě nebo letecky.

Povinnost testu bude nově pro osoby z okruhu, které dříve testy mít nemusely (zdravotní a sociální péče, veřejný pořádek, studenti a učni), které zároveň zůstávají v Bavorsku déle než 72 hodin.

Pravidla pro pendlery zůstávají nadále stejná, tj. pravidelné testování po 14 dnech.

Nově je s platností od pondělí 9. 11. 2020 dovolen malý příhraniční styk do 24 hodin.

Další informace na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

 

Informace k Sasku:

Dle Saské ochranné vyhlášky (Corona-Schutz-Verordnung §1 odst. 3) se naléhavě doporučuje, zdržet se všech soukromých cest a návštěv - a to i návštěv příbuzných, pokud to není zcela nezbytné. To platí jak pro blízké cesty, tak i pro vzdálenější turistické výlety. Nová vyhláška platí od 2. do 30. listopadu 2020.

Osoby, které přijíždějí do Saska ze zahraničí a v posledních deseti dnech se v libovolnou chvíli zdržovaly v rizikové oblasti (podle zařazení Institutu Roberta Kocha), se musí neprodleně na dobu 10 dnů (dříve 14 dnů) po svém přicestování zdržovat stále ve svém bytě. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.

Současně byly změněny výjimky z domácí karantény. Malý pohraniční styk, např. za účelem nákupů nebo tankování, je od tohoto okamžiku možný až na 24 hodin v obou směrech bez karantény.

Další informace na webových stránkách  Generálního konzulátu ČR v Drážďanech

Tyto a další informace Ministerstva zahraničních věcí jsou zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nemecko_prijata_opatreni_platna_od_2_11.html