Ministerstvo zemědělství plán v rozsahu stovek stran vyvěsilo na svém webu a k tomu uvedlo, že: Dne 28. 1. 2022 předalo Ministerstvo zemědělství Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP. Dokument vygenerovaný z informačního systému EK je zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/navrh-strategickeho-planu-szp-odeslany-k.html