Přestože celková čísla hovoří o poklesu populace hraboše polního, v některých lokalitách dochází k dalšímu nárůstu jeho počtů a nevratným škodám na porostech zemědělských plodin. V některých lokalitách je především v ozimech a víceletých pícninách zaznamenáno téměř 2000 aktivních nor, což představuje 40násobné překročení prahu škodlivosti. S ohledem na očekávanou vysokou množivost hraboše na jaře se snížil práh škodlivosti z 250 na 50 aktivních nor.

Vysoký výskyt hraboše polního na ploše 1800 hektarů v porostech ozimé pšenice, řepky, žita ozimého a vojtěšky zaznamenali zemědělci družstva Agros Vraný na Kladensku. „I přes veškerá opatření, kdy jsme pozemky před založením porostů dvakrát i třikrát zorali, postavili množství berliček, se nepodařilo snížit výskyt hraboše pod práh škodlivosti,“ uvedl předseda družstva Jaroslav Linhart. „Po vstupu na pozemky jsme zjistili, že řada pozemků je nevratně poškozena a u dalších můžeme jen doufat, že se zvládnout regenerovat.“

„Od našich členů máme řadu signálů, že gradace tohoto polního škůdce nadále pokračuje,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Je nutné včas přijmout a následně využít mimořádná rostlinolékařská opatření, která pomohou zabránit opětovnému rozšíření hraboše na další území,“ dodal. Právě díky mimořádným rostlinolékařským opatřením a příznivému vývoji počasí v minulém roce se podařilo udržet výši škod na přijatelné úrovni.

Loni na podzim bylo zemědělci ohlášeno celkem 889 aplikací rodenticidů, z toho 115 aplikací na povrch. V souvislosti s legální aplikací rodenticidů nebyl zaznamenán žádný případ otrav necílových organismů. To dokládá, že při dodržení stanovených podmínek je rizikko otrav naprosto minimální.