V uplynulých měsících začaly čínské úřady věnovat zvýšenou pozornost možnosti přenosu koronaviru prostřednictvím mražených potravin. Prakticky veškeré zásilky potravin v chladícím řetězci jsou testovány na stopy koronaviru, což vedlo k odhalení pozitivních případů např. u mraženého masa. Zpráva od Ondřeje Plačka, zemědělského diplomata velvyslanectví ČR v Pekingu, je v plném znění zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/moznost-nakazy-prostrednictvim-kontaktu.html