Obáváte se, že Vaši oblast uzavřou a chcete být připraveni?

  • Vytvořte si jmenný seznam zaměstnanců, rozdělte je podle druhu a místa práce (jednotlivé provozy).
  • Vytvořte si seznam zaměstnanců, kteří pravidelně vyjíždí z podniku, a vyznačte, co vozí a kam (rozvoz potravin, doprava zvířat na jatka apod).
  • Vytvořte seznam dodavatelů, odběratelů a dalších osob, které pravidelně jezdí do Vašeho podniku (mlékárna, dopravce, inseminátor, servisák apod).
  • Seznamy mějte elektronicky, připraveny k odeslání mailem.
  • Připravte si seznam telefonních čísel a mailových adres. V prvé řadě číslo a mail na Krajskou hygienickou stanici, na starosty obcí, v nichž máte provozy, na Vašeho hejtmana a další důležitá telefonní čísla, včetně naší infolinky 725 345 290.