Na pracovní skupině k budoucí podobě Společné zemědělské politiky představilo Ministerstvo zemědělství změny a úpravy ve Strategickém plánu SZP. Hlavní změnou oproti poslední verzi je navýšení prostředků na první hektary z 10 na 23 procent. Tato podpora bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělců. Do konce ledna Ministerstvo zašle dokument Evropské komisi, která má následně tříměsíční lhůtu na připomínky. Dnešního jednání se zúčastnili zástupci nevládních organizací, akademické sféry, Evropského parlamentu, Evropské komise, Parlamentu ČR a další. Celkem se na online setkání připojilo více než 300 lidí ze zhruba 75 organizaci a institucí. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21.1. je v plném znění zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministr-zemedelstvi-spolecnym-zajmem.html