Dlouhodobé provozní úspory by mohl přinést přesun sídla dvou významných institucí, spadajících do resortu Ministerstva zemědělství mimo Prahu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula zadal vedení Státního zemědělského intervenčního fondu a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu zpracování analýzy možných provozních úspor při tzv. relokaci. Analýza má být hotová do konce února. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství je v plném znění zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministerstvo-zemedelstvi-hleda-systemove.html