Ceny prasat placené zemědělcům se ve druhém lednovém týdnu snížily na 32,64 Kč/kg JUT. Dostaly se tak tak na rekordně nízkou úroveň za dobu sledování a oproti stejnému období minulého roku znamená tato cena pokles o plnou třetinu. „Po krátkém zotavení ceny nastal v minulém roce obrat a ceny se opět dostaly pod nákladovou hodnotu,“ prohlásil předseda Svazu chovatelů prasat Josef Luka. Zatímco ceny zemědělců klesly o 27 %, ceny v obchodech pouze o šest procent. „Jen za poslední čtvrtletí představuje tento rozdíl více než miliardu korun, o kterou obchody navýšily zisk,“ doplnil J. Luka.

Za snížením ceny stojí kombinace několika vlivů. Jednak jde o vliv koronavirové krize, kdy se ve většině evropských zemí prakticky zastavil odbyt do veřejného stravování. Jednak jde o vývoj nákazové situace v sousedním Německu, které zápolí s africkým morem prasat a přišlo o tradiční exportní odbytiště, především o čínský trh. Na český trh se tak dostávají přebytky z ostatních zemí, které výrazně tlačí na odbyt i cenu tuzemských producentů vepřového masa.

„Jsme svědky několika paradoxů,“ řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Zatímco zpracovatelé a obchodníci si stěžují, že čeští zemědělci nejsou schopni zajistit dostatek suroviny, zemědělcům zůstávají ve stájích zvířata, o která není ani za tuto likvidační cenu zájem.“ Dalším paradoxem je podle M. Pýchy skutečnost, že ceny zemědělců klesají, ale na pultech obchodů je tomu přesně naopak a nepatrný pokles ceny masa byl zaznamenán až ve druhém pololetí minulého roku.

Stojí za tím i rostoucí marže obchodníků. Propočty ZSČR potvrzují, že marže obchodníků u výrobků z masa v dlouhodobém měřítku vzrůstají - po r. 1999 vzrostly zhruba 2,5krát a počínaje rokem 2017 se pohybují v průměru neustále přes 40 %. Období od ledna do listopadu letošního roku není výjimkou. Dochází i k paradoxním situacím, kdy se cena zemědělců za komoditu (např. mléko, jatečná prasata, cukrovou řepu) za delší časové období snižuje a v průměru dokonce bývá podnákladová, přitom marže obchodníků např. za máslo, vepřové maso, cukr aj. se zvyšují a mají vzestupný trend.

Vyzýváme EK, aby na kritickou situaci u vepřového masa zareagovala a využila prostředky z krizové rezervy na pomoc chovatelům. Zároveň vyzýváme zpracovatele a obchodníky, aby se více orientovali na tuzemskou surovinu. A žádáme spotřebitele, aby pečlivě vybírali obsah svých nákupních košíků a vybírali si kvalitní a bezpečné české maso a masné výrobky.