V posledních dnech rezonuje celou společností problém s polským hovězím. Ukazuje se, že nejde o pochybení či dokonce kriminální čin jednotlivců, ale o systémovou chybu polských dozorových orgánů, kdy se na společný trh dostalo maso z potencionálně nebezpečných zvířat. Věříme, že většina polských chovatelů a výrobců je poctivých, ale systém kontroly neumožňuje odhalit podvodníky, kteří svůj neúspěch při péči o zvířata chtějí přenášet na spotřebitele.

 

„Systém kontroly surovin v České republice je velmi vysoké úrovni a zcela vylučuje, že by se v takovém měřítku mohlo závadné maso, ale i jiné potraviny rostlinného i živočišného původu, dostat na tuzemský nebo dokonce zahraniční trh,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ing. Martin Pýcha. „Nemůžeme samozřejmě vyloučit podvody jednotlivců, ale systém kontroly a případné výstrahy u nás funguje perfektně.“ Jako příklad použil nedávný výskyt afrického moru prasat ve Zlínském kraji, kde se díky včasnému odhalení a systematickému postupu podařilo jako v jediné zemi ohnisko výskytu této nemoci zcela eliminovat.

 

Jak dále uvedl, čeští chovatelé i zpracovatelé jsou na velmi vysoké úrovni. Chovatelé plynule investují do modernizace svých provozů, čímž se zlepšuje nejen efektivita takových hospodářství, ale také se podstatně zvyšuje životní pohoda chovaných zvířat. Kromě investic do technologického vybavení stájí je obvyklý pravidelný veterinární dozor, díky kterému se daří počty případů zranění a onemocnění minimalizovat. „Je smutné, když si uvědomíte, jaké náklady musí naši chovatelé vynaložit na zajištění všech řádných podmínek v chovech, kolik kontrol musí ročně absolvovat a nakonec i jaké náklady na veterinární dohled v případě vlastních porážek musí hradit a nakonec se české hovězí vyváží a na náš trh se doveze maso ze zahraničí, kde nemáme kvalitu a nezávadnost pod vlastní kontrolou,“ konstatuje Pýcha. Přitom na evropský trh se dováží i nemalé množství masa například z Afriky a nikde není jistota, jestli přes prostředníky neskončí i na našem trhu. V Česku se úřední veterinární lékaři nezabývají pouze kontrolou na jatkách, ale zabývají se také kontrolou identifikace a evidence zvířat (všechna zvířata v chovech musí být do 7 dnů od narození označena a zavedena do evidence) a kontrolují přesuny zvířat (každý přesun zvířat mezi jednotlivými chovy, mezi chovy a jatkami musí být nahlášen do evidence), žádné zvíře tedy nemůže být poraženo ilegálně bez vědomí veterinárního lékaře. 

 

Je pro nás nepochopitelné, že v situaci, kdy jsou naši chovatelé schopni vyprodukovat dostatečné množství kvalitního hovězího masa, existují subjekty, které dlouhodobě nakupují polské hovězí za nízké ceny. Přitom těmto odběratelům musí být zřejmé, že takové maso musí být významně levnější z nějaké příčiny. Vyzýváme tedy jak všechny zpracovatele, provozovatele restaurací a dalších stravovacích zařízení, aby pečlivě kontrolovali původ masa a volili kvalitní české maso.

 

Zemědělský svaz ČR dlouhodobě bojuje za podporu tuzemské produkce a svou činností zvyšuje povědomí o bezpečnosti a výhodnosti tuzemské výroby potravin. „V České republice nalezneme spoustu chovatelů zvířat a zpracovatelů masa a masných výrobků, kteří jsou schopni zajistit kvalitní suroviny bez rizika nejasného původu nebo dokonce zdravotní závadnosti,“ řekl předseda svazu. Jen mezi členy Zemědělského svazu ČR jsou desítky výrobců kvalitní masných výrobků. Ptejte se proto na původ potravin.