Podíl námořní dopravy na celkovém objemu přepraveného zboží ve světě zůstává nadále vysoký (dle OSN zhruba 80%). Námořní doprava čelí kvůli koronavirové krizi nadále velkým problémům. Např. dvě stě tisíc námořníků zůstalo na nákladních lodích uprostřed oceánů. Zpráva ze Seznamu je v plném znění zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pohroma-pro-lodni-dopravu-tisice-namorniku-uvizly-uprostred-oceanu-110273