Zemědělské podniky by se podle Zemědělského svazu ČR měly více zapojit do sociálně prospěšných programů, jako je zaměstnávání osob s těžším uplatněním na trhu práce, terapeutických aktivit anebo vzdělávání dětí či celých rodin. Doposud se osvědčilo zapojení zemědělců do investic do okolních komunit a spolků.

Do budoucna by se principy sociálního zemědělství mohly uplatnit obdobně, jako je to v zahraničí, kde je tento model spolupráce farmářů v oblasti sociálních služeb rozvinutější. Vyplynulo to z konference „Sociální zemědělství“, která proběhla dnes v prostorách České zemědělské univerzity v Praze.

„Zemědělské podniky jsou nositele zaměstnanosti ve svých regionech. Kromě toho se již tradičně podílí na rozvoji venkova, sportovním i kulturním životě obcí, budování infrastruktury a také podporují řadu spolků, od myslivců, hasičů, až po ochránce přírody. Částečně přitom nahrazují roli státu, neb investují do aktivit, na které se ze státního rozpočtu nedostává. Obdobně by zemědělci mohli a měli spolupracovat i v sociální oblasti,“ uvedl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.