Termín konání: 15. a 16. října 2019, od 8:00 hod.

Místo konání: Agro, družstvo Záhoří u Písku a Agro Jesenice u Prahy a.s.

Cílem obou konferencí bylo: (1) seznámit posluchače s činnostmi České technologické platformy pro zemědělství; (2) zdůraznit preventivní systémová opatření zaměřená na omezení výskytu digitální dermatitidy prostřednictvím vytvrzování rohoviny paznehtu; (3) poprvé v ČR prezentovat účastníkům akce systém skóringu lézí digitální dermatitidy; (4) představit praktické ukázky a popisy technologií používaných v zahraničí pro prevenci a tlumení digitální dermatitidy na farmách dojeného skotu; (5) objasnit dopad kulhavosti krav – onemocnění končetin dojnic na ekonomiku farmy a produkce mléka; (6) v rámci workshopu umožnit účastníkům konference prakticky vidět i individuálně si vyzkoušet skóring lézí digitální dermatitidy i možnosti jejich ošetření v reálném provozu a (7) díky diskuzi získat zpětnou vazbu od zemědělské praxe.

Konferencí se celkem účastnilo 67, resp. 85 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci chovatelů, plemenářských organizací, firem zabývajících se výživou i technologiemi v chovu skotu a dalšími příbuznými oblastmi) a studentů, resp. zástupců univerzit a výzkumných ústavů. Bylo předneseno 6 odborných přednášek. Přednášející byli zahraniční lektoři dlouhodobě působící v oblasti výzkumu a praktického řešení výskytu digitální dermatitidy v dojených stádech, resp. vědečtí pracovníci České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Zájem o akci významně předčil původní předpoklady organizátorů a projevil se také v následné diskuzi, která byla bohatá po každém příspěvku dopoledního bloku i v rámci vlastního praktického workshopu. V dopoledním bloku účastníci diskutovali především otázky týkající se možností koupele paznehtů, její frekvence a aplikované látky, resp. její koncentrace. Dále byla diskutována otázka časové a pracovní náročnosti pravidelného skóringu lézí DD a délky vhodného intervalu mezi jednotlivými skóringy pro dosažení optimálního preventivního účinku. Součástí diskuse byly také otázky směřující k praktickým postupům ošetření paznehtů dojnic postižených digitální dermatitidou. V neposlední řadě proběhla i diskuse zaměřená na význam zdraví končetin pro nákladovost produkce mléka.

Ve druhé části semináře byla během praktických ukázek a vlastního zkoušení nově představených postupů intenzivně diskutována celá problematika faktorů působících na vznik dermatitidy, potenciálních preventivních postupů i praktického vybavení vhodného, resp. nezbytného pro řešení této problematiky ve stádech dojnic.

Plánované cíle konferencí byly jednoznačně splněny. Dokladem toho je významné překročení předpokládané účasti chovatelů a odborná diskuze řešící konkrétní problémy v optimalizaci chovu skotu.

Fotografie z konference z Agro, družstvo Záhoří u Písku naleznete zde.

Fotografie z konference z Agro Jesenice u Prahy a.s. naleznete zde.