Konference o budoucnosti českého zemědělství, která proběhla v Senátu Parlamentu ČR, byla důležitou událostí pro zemědělský sektor.
Účast přes 100 zemědělců ukazuje významný zájem o budoucí směřování a strategie v této oblasti. Spolu s odborníky a politiky, včetně mezinárodní účasti jako Doroty Grabarczyk z polské Federace chovatelů dobytka a producentů mléka, tato konference nabídla platformu pro diskusi a výměnu názorů o klíčových otázkách ovlivňujících české zemědělství. Cílem bylo zahájit veřejnou diskusi o aktualizaci Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030, což je klíčové pro přizpůsobení se měnícím se ekonomickým, ekologickým a sociálním podmínkám. Tato konference ukazuje, jak je pro Českou republiku důležité podporovat udržitelný rozvoj zemědělství a reagovat na současné a budoucí výzvy.
 
Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR hovořil o výzvách, se kterými se zemědělství v České republice setkává, včetně snížených dotací a potřeby reformy. Zdůrazňuje silné stránky, jako jsou velké farmy, schopnost vyrábět levně a vzdělaná pracovní síla, ale také poukazuje na problémy, jako jsou nízké přímé platby pro zemědělce. Vyzývá k spolupráci a budování odbytových družstev a poukazuje na potřebu zlepšení v českém zemědělství. Detailní komentář pana předsedy naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Vystoupení Martina Pýchy

Záznam celé konference