Praha/ČR, 27. 12. 2018 - Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) dnes uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ) na rok 2019. Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou zaměstnavatelských organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha, předseda ČMSZP Ing. František Winter a odborový předseda Bohumír Dufek.

Hlavními změnami v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 6,5 % a navýšení možného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 200 Kč/měsíčně s tím, že toto zvýšení je platné na 3 roky tj. do roku 2021. Zvýšení minimálních mzdových tarifů je významně ovlivněno navýšením minimální mzdy, které zvýšilo dva nejnižší tarifní stupně o 9,5% a 8,8 %. Ostatní tarify se zvýší shodně o 6 %. „Zvýšení minimální mzdy, vývoj mezd v celé ekonomice spolu s nedostatkem pracovní síly tlačí na růst mezd také v zemědělství,“ komentuje Pýcha. Dle našeho odhadu vzrostou mzdy v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství v letošním roce cca o 7%.

Uzavřená Kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. ledna do 31. prosince roku 2019 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.