Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) dnes uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ) na rok 2021. Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou zaměstnavatelských organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha, předseda ČMSZP Ing. František Winter a odborový předseda Bohumír Dufek.

Podle kolektivní smlouvy dojde k průměrnému zvýšení mezd o 3,2 %. Podpisu dohody předcházelo dlouhé a náročné vyjednávání. Odborová organizace původně požadovala růst mezd o šest procent, zatímco zaměstnavatelé, vzhledem ke kritické situaci v národním hospodářství, navrhovali nulový růst a vydání společného prohlášení, kterým by vyzvali zaměstnavatele k navýšení mezd v závislosti na vývoji ekonomické situace.

„Navýšení mezd v této složité situaci chápeme jako příležitost pro snížení rozdílu v odměňování zemědělců a zbytku národního hospodářství,“ prohlásil předseda ZSČR Martin Pýcha. Doplnil ho předseda ČMSZP František Winter: „Česká ekonomika se dostala do situace, která ohrožuje podmínky podnikání, zaměstnání a živobytí lidí. Jsem proto rád, že i v této situaci jsme nakonec nalezli shodu, kterou, doufám, ocení všechny strany.“

Hlavními změnou v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 3,2 % Zvýšení minimálních mzdových tarifů je významně ovlivněno navýšením minimální mzdy, které zvýšilo tři nejnižší tarifní stupně. Ostatní tarify se zvýší shodně o 3 %.

Uzavřená Kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. ledna do 31. prosince roku 2021 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.

Záznam z tiskové koference: