V příloze naleznete znění uzavřené KSVS 2022 mezi odbory a ZS ČR.