Informace k SRN:

Od 2. 11. budou platit v Německu zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Vláda a spolková země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické cesty po a do Německa nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných. Od 2. 11. nebude možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest. Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.

Spolkový ministr vnitra H. Seehofer sdělil, že dojde k posílení závojového pátrání (do vzdálenosti 30 km od hranice) za účelem kontroly dodržování opatření u cestujících, přijíždějících z rizikových oblastí (tedy i ČR). Toto opatření vychází z dohody uzavřené mezi spolkem a spolkovými zeměmi.

Spolková vláda schválila včera návrh zákona, který mj. obsahuje povinnost digitální registrace za účelem lepšího monitoringu u cestujících přijíždějících z rizikových oblastí. Osoby, které cestují bez závažného důvodu do rizikové oblast, neobdrží po návratu finanční kompenzace v souvislosti s povinnou karanténou.

Informace k Bavorsku:

Čeští pracovníci/pendleři, školáci a další skupiny, kteří alespoň jednou za týden překračují hranici, mají od 23. října povinnost prokazovat se negativním testem. Výsledek musí být předložen během sedmi dní následujících od příjezdu do Bavorska a bude nutné ho předkládat pravidelně v každém následujícím kalendářním týdnu. Povinnost se týká všech, kteří pravidelně přijíždějí do Bavorska z pracovních nebo obchodních důvodů, kvůli vyučení nebo docházce do školy. Negativní test musí být předložen příslušnému okresnímu správnímu úřadu (Kreisverwaltungsbehörde). Výsledek testu musí být standardně uveden v německém, nebo anglickém jazyce, nesmí být starší než 48 hodin od odběru a musí se jednat o PCR test. V případě, že se u výše jmenovaných osob objeví symptomy onemocnění COVID-19, mají tyto povinnost okamžitě informovat okresní úřad. Na tranzitující osoby se tato povinnost nevztahuje.

Platnost Nařízení na karanténní opatření pro cestující do Bavorska byla prodloužena do 8. listopadu.

Ve dvou nejpostiženějších okresech, resp. městě (Rottal-Inn a Berchtesgaden) platí zákaz vycházení kromě závažných důvodů. Obchody, až na výjimky, restaurace a školy jsou zavřené.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nemecko_prijata_opatreni_platna_od_2_11.html

 

Sasko během listopadové celoněmecké karantény neomezí malý pohraniční styk s ČR. Nadále umožňuje Čechům vstup na své území bez koronavirového testu a to až na 24 hodin. Lidé nadále mohou dojíždět přes hranice za prací, nákupy či tankováním. Více zde:

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/nemecko-se-uzavira-do-karanteny-na-nakupy-do-saska-ale-cesi-mohou-i-nadale-40340890

 

 Velvyslanectví ČR v Berlíně:

https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/zmeny_na_hranicich_od_14_dubna_kdo_bude.html

 

Velvyslanectví SRN v Praze:

https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970#content_0

 

 

 

Informace k Rakousku:

Od 31.10.2020 zařazuje Rakousko celou Českou republiku  mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.

Od 31.10.2020 zařazuje Rakousko celou Českou republiku  mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Osoby přijíždějící z ČR jsou od 31.10.2020 povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený negativní PCR test na SARS-CoV-2), který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na covid. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Porušení shora uvedených cestovních omezení může být postiženo pokutou do výše 1450 EUR.

Doporučujeme sledovat webové stránky Velvyslanectví ČR ve Vídni.

 

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/rakousko_opatreni_platna_od_31_10_2020_1.html