Parlament ČR dnes projednal a schváli níže uvedené body, následně je projedná Senát a schválí prezident.

 

OŠETŘOVNÉ
Ošetřovné dostanou rodiče dětí do 13 let věku za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi (i zpětně). Ošetřovné se doposud vyplácelo jen po dobu 9 dní. Výše ošetřovného zůstane na 60 procentech redukovaného vyměřovacího základu.


ODVODY na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
- Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit půl roku odvody na zdravotní pojištění. Odvody od března do srpna 2020 jim budou do výše minimální zálohy zcela odpuštěny.
- Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v období mezi březnem a srpnem 2020.