Přímé platby zemědělcům nebudou mít omezení pro velké podniky, menší farmáři z nich dostanou větší podíl. "Navrženou změnu považujeme za výsměch všem zemědělcům. Takzvaně kompromisní návrh redistributivní platby a zastropování je kompromis z kompromisu, který znevýhodní všechny zemědělce nad 150 hektarů," uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Článek české verze Euractivu je v plném znění zde:

https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/male-farmy-se-dockaji-vetsi-podpory-velke-budou-mit-strop-na-investicni-dotace/