Rozhovor na téma mj. dvojí kvality potravin v EU je zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/interview-ct24-s-ministrem-zemedelstvi-2.html