Evropská komise rozšířila informace o strategických plánech v členských zemích EU, na jejích webových stránkách jsou vyvěšovány linky na již předložené plány:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#publishednationalstrategicplans