Z každoročního šetření Zemědělského svazu ČR vyplývá, že zisk zemědělství v roce 2021 poklesl na 9,1 miliardy korun. To je při meziročním porovnání o 800 milionů méně a průměrně zemědělci vydělali 2600 Kč z hektaru. „Na hospodářském výsledku se podepsal především téměř raketový růst nákladů a stagnace cen živočišné produkce. Tyto negativní vlivy nedokázal vyrovnat příznivý vývoj cen některých rostlinných komodit,“ říká předseda ZSČR Martin Pýcha. Zisk zemědělství setrvale klesá od rekordního roku 2014, kdy dosáhl hodnoty více než 13 mld. Kč.

Při regionálním porovnání vyšel nejlépe Středočeský kraj, kde zisk v přepočtu na hektar činil 3 279 Kč/ha zemědělské půdy. Následuje Jihočeský kraj, jehož zisk 2 601 Kč/ha se pohybuje přesně na republikovém průměru. Naopak nejnižší zisk, který po zaokrouhlení na celé desítky činil 1 340 Kč/ha, což zároveň představuje největší zhoršení hospodářského výsledku, dosáhl Plzeňský kraj. Stabilních výsledků dosahuje Královéhradecký kraj, kde to bylo v období let 2018-2021 mezi 2 602 až 2 719 Kč/ha. Zhoršení bylo zaznamenáno i v Kraji Vysočina s poklesem na 2 415 Kč/ha. Naopak zlepšení zaznamenali zemědělci v Olomouckém kraji (3000 Kč/ha), Libereckém a Ústeckém kraji.

„Ukazuje se, že výrazně lepších hospodářských výsledků dosahují zemědělci, kteří diverzifikovali svoji činnost a věnují se i nezemědělským činnostem,“ doplňuje Martin Pýcha. Mezi těmito činnostmi převažuje provoz bioplynových stanic, ale také nabízení služeb ostatním a například provozování agroturistiky či průmyslová výroba.

V tomto roce Zemědělský svaz ČR očekává další zhoršení hospodářských výsledků, hlavně v závislosti na růstu cen energií, mzdových nákladů a dalších vstupů (hnojiv, osiv, prostředků na ochranu rostlin,…). A to i přes rostoucí ceny některých rostlinných komodit. „V závislosti na klimatických, tržních i netržních podmínkách se mohou celé oblasti dostat až do ztráty,“ očekává předseda ZSČR Martin Pýcha.