Výjimka na hony a výlovy platí dál bez časového omezení. 

Přesněji:

- výkon rybářského práva v rybářských revírech, válov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (napr. zabyňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská  činnost na revirem), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

- rybníkářství - výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. "z hráze", další hospodářská činnost, který nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)

- výkon práva myslivosti, společný lov oganizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

 

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 usnesení vlády č. 1021 za "jiné obdobné činnosti" a uvedený zákaz se na ně nevztahuje. 

Dál také platí, že nesmí následovat žádná navazující společenská shromáždění  účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Detaily v příloze.

 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/podminky-pro-vylovy-a-hony-v-nouzovem.html