Euractiv uvedl, že po několika letech vyjednávání dne 23.11. europoslanci na plenárním zasedání EP ve Štrasburku přistoupili ke schvalování reformy SZP EU. Byla přijata Radou ministrů zemědělství v červnu a v září 2021 byla předběžně schválena výborem pro zemědělství EP. Největším jablkem sváru bylo (a je) sladění zreformované SZP se Zelenou dohodou (Green Deal). Zatímco někteří si myslí, že se soulad mezi nimi najde, ekologičtí aktivisté, Zelení a některé menší politické frakce si myslí, že to možné není a kvůli potřebě více zohlednit ekologii, klima...je třeba tuto už vyjednanou SZP úplně zrušit a začít o ní vyjednávat odznovu a od nuly. Strana Zelených ještě na poslední chvíli doporučovala lidem, aby napsali europoslancům, aby proti reformě hlasovali, tento záměr jim ale nevyšel. Němečtí Zelení dle německého článku na Euractivu po hlasování uvedli, že 23.11. - to byl "černý den pro evropské zemědělství". Reforma prošla většinou hlasů a tímto byla členským zemím dána příležitost, aby reformu ve svých zemích zavedly a převzaly odpovědnost v národních strategických plánech. Předseda výboru AGRI Norbert Lins na tiskové konferenci po schválení mj. uvedl: "Nyní vyzýváme členské státy, aby reformu uvedly do praxe a učinily ji vhodnou pro všechny zemědělce."  Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3404664-evropsti-poslanci-schvalili-dlouho-diskutovanou-reformu-zemedelske-politiky

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211118IPR17613/parlament-schvalil-konecnou-podobu-spolecne-zemedelske-politiky-eu

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/europsky-parlament-schvalil-reformu-spolocnej-polnohospodarskej-politiky/

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17613/common-agricultural-policy-reform-gets-final-approval-from-meps

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/cap-reform-signed-sealed-now-all-eyes-are-on-how-it-will-deliver/

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/vote-pour-la-pac-journee-noire-pour-les-uns-avancee-majeure-pour-les-autres/

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/everything-you-need-to-know-ahead-of-the-cap-final-vote/

https://www.euractiv.de/section/gap-reform/news/alles-was-sie-vor-der-schlussabstimmung-ueber-die-gap-wissen-muessen/

https://www.euroskop.cz/8955/38059/clanek/evropsky-parlament-se-chysta-schvalit-zmeny-spolecne-zemedelske-politiky/